Om Galleri DC-3

Galleri DC-3 holder til i de gamle verkstedsbygningene tilhørende den gamle flyplassen (bygd 1939) på Fornebu. Galleriet er en del av Flytårnet Kultursenter hvor en i dag finner flere gallerier, verksteder, Kunstskolen i Bærum, restaurant og nesten 100 kunstnere i sine atelierer. Galleri DC-3 arrangerer utstillinger med både unge lovende kunstnere og etablerte kunstnere. Galleriet kan også leies. Søknadskjema for begge typer utstilling finner du i menyvalget “Søknadskjema”